Hnojivo na cesnak

HMYZÍ TRUS AKO HNOJIVO NA CESNAK

Cesnak

Obsah

hnojivo na cesnak

Cesnak

hnojivo na cesnak

 Cesnak, odborne nazývaný cesnak kuchynský alebo cesnak siaty (Allium savitum L.)  z čeľade amarylkovitých je druh zeleniny, ktorý je celosveto známy. Tvorí cibuľu, ktorá je zložená zo strúčikov. Je to oddávna používaná  zelenina, korenie a zároveň liečivá rastlina, ktorá sa adaptovala od chladného až po tropické podnebie.

Prvé historicky doložené zmienky o cesnaku sú staré 6000 rokov. U nás, v strednej Európe sa používa minimálne od doby bronzovej.

Niektorí vedci sa domnievajú, že cesnak pochádza z Ázie, z územia Hodvábnej cesty. Vďaka nej sa dostal do Babylonu, Sumerskej ríše a následne do Egypta, kde bol veľmi vzácny. Z Egypta sa cesnak dostal do Grécka, Rímskej ríše a ďalej do Európy.

Cesnak, nazývaný aj smradľavá ruža, v minulosti ľudia používali aj ako afrodiziakum. Z oblasti povier a mýtov mu pripisovali ochranné účinky proti upírom, vlkolakom či démonom. V praktickom živote ho používali i na opravu skla či porcelánu či ako odpudzovač hmyzu, krtkov a veveričiek. Vojaci ho dostávali na podporu odvahy na bojisku a pre robotníkov či otrokov  znamenal podporu sily a fyzickej zdatnosti. Z tradícií, ktoré pretrvali u nás sa dodnes používa v predvečer Vianoc pri štedrovečernej večeri  spolu s kúskom chleba a štipkou soli.

Po tisícročia je známy ako zdroj liečivých látok. Používal sa na nespočetné množstvo zdravotných problémov. Na niektoré z nich vedci potvrdili účinky cesnaku, iné vyvrátili. Ale vo výskume účinnosti cesnaku sa naďalej pokračuje.

Vedecké štúdie dokázali, že obsahuje antioxidačné, protizápalové, antibakteriálne, antifungálne, imunomodulačné, kardiovaskulárne ochranné, protirakovinové, antidiabetické, protiopatické, hepatoprotektívne, neuroprotektívne bioaktívne zložky.

 
hnojivo na cesnak
hnojivo na cesnak

Cesnak ako štipľavý, chutný,  živinami nabitý zdroj energie, je životne dôležitý v nespočetných receptoch.

 

Druhy cesnaku

U cesnaku sa vyvinul celý rad odrôd a genotypov vhodných pre naše mierne pásmo. Je to plodina, ktorá sa množí klonálne (vegetatívne, nepohlavne) a stratila schopnosť kvitnúť.
 
Z botanického hľadiska existuje v dvoch základných mofrotypoch:
  • paličák (Allium sativum var. ophioscorodon) – tvorí výrazné kvetné stonky guľovitého tvaru s pacibuľkami.  Jeho genetický základ je totožný s genetickým základom pôvodného divého cesnaku (A. sativum var. longicuspis.)
     
  • nepaličák (Allium sativum var. sativum) – nevytvára kvetné stonky, má spoľahlivejší výnos,  lepšie sa prispôsobuje prostrediu, v priemere má vyššiu skladovateľnosť a tvorí väčší počet strúčikov 

Z pestovateľského hľadiska delíme odrody: 

Podľa výsadby:

  • jesenné odrody – vysádzajú sa na jeseň
  • jarné odrody – vysádzajú sa na jar

Podľa tvaru listov:

  • úzkolistý
  • širokolistý
hnojivo na cesnak
hnojivo na cesnak
hnojivo na cesnak
hnojivo na cesnak

Pestovanie


Jesenné odrody cesnaku sa vysádzajú na jeseň, čo najneskôr, keď denné teploty klesnú pod 9°C, aby mrazy v zime nepoškodili ich vyrastené lístky. To by mohlo ovplyvniť úrodu. Vysádzajú sa do hĺbky 8 cm i hlbšie. Vzdialenosť strúčikov cesnaku v riadku je 10 – 15 cm  a medzi riadkami 20 – 40 cm, teda spon výsadby je 20 x 10cm až 40 x 15 cm.

Jarné odrody cesnaku vysádzame na jar, čo najskôr, hneď po rozmrznutí pôdy. Sadia sa plytšie ako jesenné odrody,  a to do hĺbky 5 – 6 cm. Vzdialenosť medzi strúčikmi cesnaku v riadku má byť 10 – 15 cm  a medzi riadkami 20 – 40 cm, teda spon 20 x 10cm až 40 x 15cm.

U paličákov a širokolistých odrôd sa odporúča vysádzať ich vo vzdialenosti minimálne 40 x 12 cm. U nepaličákov a úzkolistých odrôd cesnaku 30 x 10 cm. U každého cesnaku platí, že príliš hustá výsadba znižuje jeho výnos.

Paličákom, ktorým vyrastá kvetná stonka s pacibuľkami sa na zvýšenie výnosnosti odporúča túto kvetnú stonku vylamovať. Viac živín tak zostáva v cibuli. V prípade, že necháme na kvetnej stonke dorásť pacibuľky, môžeme ich zasadiť a v prvom roku nám z nich narastú jednostrúčikové cibuľky. V nasledujúcich rokoch sa rozdelia do viacerých strúčikov.

 Cesnak sa môže pestovať v rôznych typoch pôdy na slnečnom stanovišti. Pôda by mala byť však úrodná, bohatá na organické zložky a živiny a priepustná, aby nedochádzalo k dlhodobému premokreniu cesnaku. V rámci prípravy pôdy na vysádzanie cesnaku sa odporúča hlboké prekyprenie, odburinenie a dodanie dostatočného množstva živín organického pôvodu. Je vhodné do pôdy vopred zapracovať Hnojík, odporúčané organické hnojivo na cesnak

Pri výbere pôdy na pestovanie cesnaku je však potrebné zvážiť aj takzvanú predplodinu, ktorá sa na danej pôde pestovala.

Rozhodujúce pre voľbu predplodiny by malo byť následné zaburinenie, včasné zapravenie, minimalizácia reziduí herbicidov a množstva rastlinných zvyškov či zvyškov organických hnojív.

hnojivo na cesnak

Odporúča sa vyhnúť predpodinám: hrachu, bôbu, fazuli, paradajkám a cibuľovinám. Predplodina by mala byť nenáročná na živiny.

Vhodnékoreňová, listová zelenina, oziminy (vhodné len pri jarnom cesnaku), uhorky, horčica, vika huňatá. Vika a horčica sú vhodné ako zelené hnojenie,  pričom zapracovať ich do pôdy je dôležité minimálne 2 mesiace pred výsadbou cesnaku.

Cesnak by sa na rovnaké miesto mal vysádzať až v 4 – 6-ročnom intervale. Výnos cesnaku ovplyvňuje aj správna orientácia strúčiku cesnaku v pôde – podpučím, teda časťou, z ktorej vyrastú korienky, nadol.

Výberu sadivového materiálu je potrebné venovať náležitú pozornosť a zohľadniť pôdne klimatické podmienky, podľa nich i výber odrôd a prípravu pôdy. Strúčiky cesnaku by sa mali byť úplne zrelé a dobre vyvinuté, stredne veľkéveľké, bez chorôb a mechanického poškodenia. Niektorí odporúčajú ošetriť pred výsadbou cesnak morením, aby sa zbavil škodcov a chorôb prenášaných semenami. Strúčiky sa pred výsadbou sušia po namorení na vzduchu.

Dobré skúsenosti sú s mulčovaním vysadeného cesnaku v hrúbke 3 – 5 cm. Mulčovanie kontroluje vlhkosť pôdy a zabraňuje prerastaniu buriny.

Pri pestovaní cesnaku je dostatok vlahy nevyhnutný v koreňovej zóne počas vegetatívneho rastu. Frekvencia zavlažovania závisí od typu pôdy a výskytu zrážok počas vegetačného obdobia. Platí, že cesnak znesie skôr mierne sucho ako dlhodobé premokrenie.

Súčasťou efektívneho pestovania cesnaku je dopĺňanie kvalitných živín. Zistilo sa, že ak sa aplikuje organické hnojivo na cesnak, jeho  produkcia je efektívnejšia.

Pred vysadením cesnaku v rámci prípravy pôdy môžete použiť napríklad kompost i zelené hnojenie vikou huňatou či horčicou. Do pôdy musia byť zaorané v hĺbke 25 cm najneskôr v polovici septembra. Ak by išlo o lúčny alebo trávny porast, ten sa má zapracovať do konca júla. Hnojenie hnojom nie je veľmi odporúčané, pretože nevyzretý hnoj nie je vhodný, lebo je príliš agresívny. Ako kompost, tak aj zelené hnojenie je potrebné hĺbkovo vopred zapracovať do pôdy pred výsadbou cesnaku, aby sa predišlo možnému prenosu ochorení.

Vybrať si môžete i z organických hnojív, ktorých je na trhu dostatočné množstvo. Organické hnojivo na cesnak je i Hnojík, ktorý odporúčame a s ktorým máme výborné skúsenosti. Organické hnojivo na cesnak neposkytuje cesnaku len makro a mikro živiny, ale aj ďalšie prospešné mikroorganizmy. Taktiež zlepšuje fyzikálne, chemické a biologické podmienky pôdy a nemá známy škodlivý vplyv na ekológiu ani na plodiny. Hnojík, ako organické hnojivo na cesnak zároveň vďaka Chitínu pôsobí repelentne na škodcov. Viac o Chitíne a jeho účinkoch, vďaka ktorému HnojíkČeské prírodné organické hnojivo, hnojivo na cesnak, je jedinečné v ponuke organických hnojív, sa môžete dočítať tu.

Prvé hnojenie cesnaku teda prevádzame pri príprave pôdy pred výsadbou.  Ak sme vysádzali cesnak na jeseň, opakujeme hnojenie Hnojíkom v jarnom období. Následne je možné prihnojovať podľa potreby. Posledné prihnojenie sa odporúča asi štyri týždne pre zberom. Pri paličakoch tesne po vylámaní kvetných stoniek.

V prípade škodcov je vhodné použiť postrek alebo posyp na list. Viac o aplikácii Hnojíka  sa dočítate na Použitie Hnojiva.

hnojivo na cesnak
hnojivo na cesnak
hnojivo na cesnak
hnojivo na cesnak
hnojivo na cesnak

Pre bohatý úžitok z úrody je dôležitý správny čas na pozbieranie úrody. Každá odroda má trochu odlišný čas.  Vo všeobecnosti platí, že znaky pre zber cesnaku sú políhanie cesnakovej vňate, žĺtnutie listov. U paličaku môžeme nechať 1 – 2 kvetné stonky a keď sa začínajú vyrovnávať, je správny čas zberu. Keď pozbierame cesnak neskoro, budú sa rozpadať cibule na jednotlivé strúčiky a skráti sa ich skladovateľnosť. Skladovateľnosť ovplyvňuje aj dosušenie a uskladnenie cesnaku. Dosušiť cesnak je potrebné v tieni, s dostatočným prúdením vzduchu a suchu. Môžeme ho zapliesť do vrkočov alebo skrátime stonku na cca 3 cm a umiestnime v prepravkách.

Cesnaku vyhovuje chladné a suché miesto. Najvhodnejšie je uskladniť cesnák vo vzdušnej miestnosti  s teplotou okolo 0°C  pri čo najnižšej vlhkosti. Neodporúča sa dlhodobo skladovať cesnak v chladničke.

Choroby a škodcovia

Hubové ochorenia  – biela sklerociová hniloba (Sclerotium cepivorum Berk.), fuzariová hniloba (Fusarium oxysporum), sadzovitosť cesnaku (Embellisia allii), modrá hniloba (Penicillium sp.), hrdza cesnaková (Puccinia porri Winter), alternáriová škvrnitosť a hniloba (Alternaria porri),

Živočíšni škodcovia – roztoč vlnovník cesnakový (Aceria tulipae), strapky, fúzavka cesnaková, háďaťko zhubné (Ditylenchus dipsaci Kühn.) , Mínerka pórová (Napomyza gymnostoma Loew), Molička cesnaková (Acrolepia assectella Zell.)

V prípade výskytu niektorého vyššie uvedeného škodcu je možné aplikovať Hnojík, hnojivo na cesnak  ako hnojivo na výživu a podporu imunity rastlín, a vďaka jeho repelentným vlastnostiam  aj podľa návodu pri napadnutých rastlinách, ktorý nájdete tu: Hnojenie organickým hnojivom.

Hnojivo na cibuľoviny Hnojík

Zaujímavosti

hnojivo na cesnak

Vedeli ste, že…

… robotníci v Egypte stavajúci pyramídy časť mzdy dostávali v cesnaku.

… v Egypte si mohol človek za 7 kg cesnaku kúpiť otroka.

… Pytagoras, veľký grécky matematik pomenoval cesnak „Kráľom korenín“.

… sa vo svete cesnaky rozdeľujú nielen podľa typu, farby, počtu strúčikov, ale aj podľa pôdnych nárokov (pôdny typ, nadmorská výška) či dĺžka vegetačného obdobia.

Ako hnojiť na záhrade

Nákup v eshope