NPK v hnojivách

Obsah

Čo znamená NPK ?

NPK je zmes minerálnych látok zložená prevažne z troch primárnych živín potrebných pre zdravý rast rastlín. Chemické hnojivá a organické hnojivá ukazujú svoj obsah živín tromi tučnými číslami na obale. Tieto čísla predstavujú tri rôzne zlúčeniny: dusík, fosfor a draslík, ktoré môžeme tiež popísať písmenami N-P-K. Poľnohospodársky priemysel sa pri uspokojovaní globálnych dodávok potravín a zaistení zdravých plodín spolieha na používanie hnojív NPK.

Naše České organické hnojivo obsahuje pomer NPK 3-4-2.5 v balení vďaka čomu je hnojivo skutočne univerzálne. Viď rozbor a certifikát.

 

organické hnojivo na trávnik

N - dusík

Dusík je palivom pre rast rastlín.  Prirodzene sa vyskytuje v pôde a urýchľuje rast listov. Ideálne je pre listovú zeleninu ako je kapusta. Užitočný je pri počiatočnej fáze rastu rastliny.

NPK v hnojivách

P - fosfor

Fosfor je základným pilierom pre stavbu tela rastliny. Rastliny využívajú fosfor pre budovanie svojej stonkovej štruktúry.  Fosfor je nevyhnutný pre rozvoj koreňov a kvetov.

NPK v hnojivách

K - draslík

Draslík je dôležitý pre  pevnosť a výnosnosť. Zlepšuje farbu kvetov a chuť jedlých plodov.

NPK v hnojivách

Dusík, fosfor a draslík sú veľmi dôležité prvky, ktoré potrebujete, aby vaše rastliny dobre rástli.  V hre sú však i ďalšie rovnako dôležité látky  ako uhlík, vodík, kyslík, síra, horčík, meď, kobalt, sodík, bór, molybden a zinok.  Tieto prvky najlepšie získate práve pri výbere organického hnojiva, aby bolí zastúpené v svojej  prirodzenej forme a podporili tak život v pôde.  Vďaka tejto svojej komplexnosti, ktorú organické hnojivá ponúkajú si udržíte pôdu stále produktívnu a nevyčerpáte ju tak, ako sa to deje pri aplikácii minerálnych hnojív. 

Rastliny potrebujú NPK dostať ku svojím koreňom. Forma zálievky alebo hmyzieho čaju je preto ideálnou variantou aplikácie Českého organického hnojiva. Po aplikácii hnojiva posypom, je potrebné rastliny dostatočne zaliať, aby sa živiny dopravili ku koreňom.

NPK

NPK hnojivo - čo ostatné prvky?

Trh je dnes  zaplavený chemickými hnojivami, ktoré sa používajú už dlhodobo a negatívne ovplivňujú pôdu. NPK hodnoty, ktoré vie vyrobiť chemický priemysel, umožnili dosiahnuť výsledky cez noc. Vďaka chemickým hnojivám je možné veľmi účinne zrýchliť kvitnutie a produkciu rastlín. Pri pohľade na štítky organických i chemických hnojív si všimnite, že čísla NPK nedosahujú 100 percent. Z čoho sa teda skladá zvyšok hnojiva? To záleží na hnojive.

Chemické hnojivá môžu obsahovať ľubovoľný počet ďalších prísad, vrátane nečistôt, piesku a dokonca aj materiálov, ktoré sú potenciálne nebezpečné pre vaše zdravie a životné prostredie. Tieto plnivá pre chemické hnojivá sú nutné, aby živiny neboli tak koncentrované, aby nepoškodili alebo „nespálili“ vaše rastliny, pokožku a čokoľvek  iné čoho sa dotknú. Organické hnojivá nemusia nutne obsahovať plnivá, pretože sú tvorené z prírodných zložiek, ktoré tak či onak prospejú vašim rastlinám. Naše hnojivo neobsahuje žiadne prímesi a ide o 100% hmyzí trus, ktorý je vaším rastlinám len a len k prospechu.

NPK

Pri organických hnojivách sú v hre ďalšie rovnako dôležité látky, ako uhlík, vodík, kyslík, síra, horčík, meď, kobalt, sodík, bór, molybden a zinok.  V organickom hnojive sú zastúpené  vo svojej  prirodzenej forme a podporujú tak pôdny život.  Vďaka tejto svojej komplexnosti, ktorú organické hnojivá ponúkajú, si udržíte pôdu stále produktívnu a nevyčerpáte ju tak, ako sa to deje pri aplikácii minerálnych hnojív. 

Čo samotné hodnoty čísla v NPK znamenajú?

Na baleniach hnojív väčšinou nájdeme čísla v pomere napr. 2-2-2 alebo 5-1-2. Čo to znamená? V skutočnosti to predstavuje množstvo každého prvku prítomného v danom balení potrebnom pre vašu pôdu. Čím vyššie číslo, tým koncentrovanejšia živina je v hnojive. Napríklad ak sú uvedené čísla na hnojive 4-1-1, znamená to, že obsahuje štyrikrát viac dusíka ako fosforu a draslíka. Hnojivo 2-2-2 má dvakrát väčšiu koncentráciu všetkých troch živín než hnojivo s označením 1-1-1. Čím vyšší číslo, tým koncentrovanejšia živina je v hnojive. 

Z čísel hnojív je možné vypočítať, koľko hnojiva je potrebné aplikovať na dodanie 1 kila živiny (napríklad dusíku) do pôdy. Pokiaľ sú teda čísla na hnojive 1-1-1, tak vypočítame 10/1 = k pridaniu 1 kila živiny (dusíka, fosforu či draslíka) do pôdy potrebujete 10 kíl hnojiva. Pokiaľ by bolo na hnojive NPK 2-2-2, vydelíte 10/2  = a vypočítate, že k pridaniu 1 kila živiny do pôdy, bude treba použiť 5 kíl hnojiva. Hnojivo, ktoré obsahuje iba jednu živinu, bude mať v ostatných hodnotách „0“. Napríklad ak je NPK uvedené ako 1-0-0, patom obsahuje iba dusík. Týmto číslam hnojív hovoríme  hodnoty NPK a  mali by byť uvedené na akomkoľvek  zakúpenom hnojive, či sa jedná o organické hnojivo alebo chemické hnojivo.

Rôzne využitie podľa pomerov NPK

Hodnoty NPK čísel si uvádzané pre rozoznanie konkrétnej úlohy, ktorú hrajú pri raste rastlín. Pochopenie hodnoty NPK je dôležitou súčásťou rozhodovania o tom, či je nami vybrané hnojivo vhodné na zvolený účel. Okrem ďalších vlastností dusík pomáha listom rásť do sily. Fosfor pomáha koreňom a stonkám rásť a rozvíjať sa. Draslík je dôležitý pre celkové zdravie rastlín. Je potrebné si uvedomovať, že hnojivá s vysokým obsahom dusíka prispievajú  k rýchlemu rastu, ale pre slabšie rastliny, ktoré sú náchylnejšie k napadnutiu chorobami a škodcami, nemusí byť podpora rýchleho rastu jednoznačne tým najlepším. S naším hnojivom nemusíte túto dilemu tak zásadne riešiť, pretože vďaka Chitínu  rastlinám zvýšite imunitu dostatočne na to, aby odolali nástrahám okolí.

Kvapka histórie

Nemecký vedec Justus Von Liebig bol zodpovedný za teóriu, že hladiny dusíka, fosforu a draslíka sú základom pre zdravý rast rastlín. Táto teória, ktorá sa datuje do 19. storočia, však neberie do úvahy desiatky ďalších živín a prvkov, ktoré sú nevyhnutné pre rast rastlín, ako je síra, vodík, kyslík, uhlík, horčík atď. Teória taktiež nehovorí o dôležitosti prospešných pôdnych organizmov, ktoré pomáhajú vaším rastlinám prekvitať a bojovať proti škodcom a chorobám.

Budeme radi, ak sa s nami podelíte o vaše skúsenosti. Ak máte otázky,  môžete sa na nás obrátiť na telefónnom čísle : +421 940 074 054 alebo emailom na farma@hnojik.sk alebo na našej facebookovej stránke https://www.facebook.com/hnojik.sk  

Nákup v eshope