Škodcovia

Škodcovia rastlín, stromov a kríkov dokážu nejednému pestovateľovi znepríjemniť pestovanie aj pripraviť o vytúženú úrodu či potešenie. Častokrát, hoci možno neradi, keď si už nevieme rady, siahame po chemických prípravkoch , aj keď si uvedomujeme ich dopad na prírodu , rastliny, ktoré pestujeme aj naše zdravie . Domáce či prírodné prostriedky na boj proti škodcom niekedy zafungujú, inokedy nie . A u každého škodcu je potrebné použiť iný prípravok . Keď sú roky, v ktorých sú premnožené veľké skupiny škodcov, je to až k plaču. Niektorí pestovatelia, tento boj dokonca vzdajú.

HNOJÍK a ZVLEČKY prinášajú pre pestovateľov vo veľkom aj v malom novú nádej . Prírodné , organické a prírode aj nám prospešné riešenie . Spojenie vyváženej výživy rastlín , ich posilnenie voči chorobám a zároveň ochranou pred škodcami .

Chitín je látka, ktorá sa nachádza v pancieri alebo vonkajšom obale hmyzu, ako sú vošky, chrobáky a larvy hmyzu. Používa sa ako repelent na rastlinných škodcov, pretože škodcovia majú prirodzenú aversiu voči chitínu a vyhýbajú sa mu. Keď sa chitín používa ako repelent na rastlinách, vytvára sa na povrchu rastliny neviditeľná vrstva, ktorá zabraňuje prístupu škodcov k rastlinnému materiálu.

Chitín tiež môže mať priamy toxický účinok na niektoré druhy škodcov. Keď sa škodcovia dostanú do kontaktu s chitínovým repelentom, môžu byť ovplyvnení narušením svojho tráviaceho systému alebo ďalšími toxickými účinkami, čo môže viesť k ich smrti.

Ďalšou výhodou použitia chitínových repelentov je, že sú relatívne bezpečné pre prírodné prostredie a netoxické pre človeka. Vzhľadom na to, že chitín sa vyskytuje prirodzene v prírode, nie je potrebné sa obávať negatívnych účinkov na zdravie človeka alebo životného prostredia.

Ak chceme zosilniť repelentný účinok na škodcov, najmä na tie odolné (molice, roztočce, smutnice, niekedy aj vošky), tak je potrebné pridať k samotnému Hnojíku aj zvlačky (tiež produkt na eshope). Tie vyzleky sa ľahko pridávajú, alebo jednorazovo použijú.