Vysvetlenie obmedzení na ornej pôde

Veta uvedená v rozbore sa môže zdať zložitá a mätúca. Je však dôležité aby v rozbore zostala kvôli ochrane spotrebiteľa.

Je povolené použitie „Hnojíka“ na ornú pôdy pred výsadbou a siatím – bez obmedzenia. V poľných podmienkach pri plošnej aplikácii na ornú pôdu po výsadbe a sejbe nie je možné vylúčiť aplikáciu na list a prípadne aj plody – hnojivo sa na nich zachytáva a tým by sa dostalo do potravinového reťazca.

V prípade záhradkárov a malospotrebiteľov pri aplikácii na povrch pôdy ku kontaminácii nedochádza. Pri ostatných metódach aplikácie kedy hnojivo priľne na listoch či plodoch nie je tiež žiadny problém, pretože takí pestovatelia neposielajú svoje výpestky ďalej do predaja. Takto „kontaminované“ výpestky sú zdraviu neškodné a zdravé celkovo. Výluhom postriekané plod majú dokonca dlhšiu trvanlivosť, ale takto postriekané plody nemôžu ísť do ďalšieho predaja. Ide opäť len o princíp toho, že pri veľkoprodukcii nie je žiaduce mať akékoľvek Hnojivo na plodoch, akokoľvek by sa dalo polemizovať o tom, či je to niečomu vôbec škodlivé.

Drobní pestovatelia pestujú pre vlastnú spotrebu a neplatia pre nich opatrenia, ktoré platia pre veľkoroducentov zásobujúcich trh. Kvôli veľkoroducentom je nevyhnutné ponechať tieto informácie v rozbore.

Súčasťou opatrení pri používaní je riešená ochrana prírody, vodných zdrojov a poľnohospodárskej pôdy. Preto pri poľnom pestovaní je zdôraznené obmedzenie používania, aby sa hnojivo nezanášalo vetrom do lesov a vodných tokov. Akokoľvek je hnojivo neškodné, tak ide o princíp obmedzenia zanášania cudzích látok tam, kam nie je zámer tieto látky zaniesť. V prípade peletkovaného Hnojíka by taký problém odpadol.