Chitín a jeho vplyv na človeka - stručne 🤓

Chitín je forma vlákniny, ktorú človek nedokáže stráviť. Preto tým prejde telom bez rozkladu. Chitín funguje ako odpudivý prostriedok pre hmyz, ktorý im nechutí. Rastliny dokážu časť chitínu vstrebať a vytvoriť látky, ktoré hmyzu škodia, ale pre ľudí nie sú nebezpečné. Rastliny túto obranu využívajú už mnoho rokov, pretože vedľa hmyzu žijú.

Zvlačky s chitínom

Zvlačky predstavujú exoskelet múčnych červov, ktorý sa tvorí počas chovu lariev potemníka múčneho. S rastom larvy dochádza k ich vyzliekaniu, a tak je možné tieto vyzleky z chovu izolovať. V malých množstvách sú začlenené do hnojiva Hnojík, čo prispieva k jeho repelentným účinkom voči škodcom a chorobám rastlín. V niektorých situáciách, kedy je potrebné rastlinu dodatočne posilniť pre odolnosť voči rezistentným škodcom, napríklad molice, roztočce, smutnice či puklice, je efektívne kombinovať Hnojík s pridanými svlečkami. Odporúčaný pomer je 1,5 lyžičky Hnojíka a 1,5 lyžičky vyzlečiek na 1L vody . Pre optimalizáciu je vhodné pred zmiešaním suchý Hnojík so svlečkami spracovať v mixéri, čo zjemní štruktúru svlečiek. Po lúhovaní hnojiva so svlečkami cez noc s aeráciou získame potentný elixír, ktorý aplikujeme na rastliny trikrát v jednom týždni.

Niektorí zákazníci sa rozhodli lúhovať iba vyzleky. Dostali sme spätnú väzbu, kde uvádzali, že použitie takého výluhu na citrónovníky účinne eliminovalo puklice. Predpokladáme, že vysoký obsah chitínu vo zvlačách ovplyvňuje tráviaci systém škodcov a môže ich v niektorých prípadoch usmrtiť. Preventívne odporúčame pridávať zvlačky k hnojivu Hnojík pri každom hnojení, čo by malo odradiť väčšinu škodcov v priebehu celého obdobia.

Pokiaľ očakávate v lete zvýšenú aktivitu krytonoscov, odporúčame aspoň dva týždne pred očakávaným náporom zahrabať vyzleky okolo koreňov rastlín. Pre maximálnu efektivitu by mali byť zvlačky buď v pôde alebo vo výluhu. Samotný posyp vyzlečiek na povrch pôdy či ich suché rozmiestnenie na listoch rastlín nebude mať požadovaný efekt.

Ako vypadajú svlečky

Viac informácií o chitíne

Chitín je účinná látka, ktorá prináša výhody nášmu hmyzím trusu oproti ostatným hnojivám. Tento vláknitý materiál sa nachádza v exoskeletoch hmyzu, škrupinách kôrovcov a dokonca aj v krídlach motýľov. Po celom svete sa upravuje rôzne verzie chitínu, ktoré umožňujú vytvorenie pevného exoskeletu chrobákov a pružných tiel húsenice. Do nášho hmyzieho trusu pridávame zvyšky exoskeletov múčnych červov, ktoré obsahujú chitín. Táto látka pomáha rastlinám brániť sa proti škodcom a patogénom. Na základe skúseností našich zákazníkov môžeme potvrdiť, že chránia rastliny pred širokou škálou hmyzu, vrátane vošiek, moličiek, drepčíkov, lalokonoscov, roztočcov, smútnic, trásnek, puklic a vlnatiek. V roku 2002 boli tiež úspešne testovaní proti mravcom a slimákom s účinnosťou 95%.

Chitín je 100% prírodná látka s repelentnými účinkami na hmyz, ktorý poškodzuje rastliny. Bolo zistené, že chitín ničí koreňové nematódy a ich vajíčka, rovnako ako hubové patogény v koreňovej zóne. Keď rastliny detekujú prítomnosť chitínu v pôde, reagujú tak, akoby „zjedli hmyz“. To spôsobuje, že sa rastlina bráni tým, že produkuje viac stonkového a listového materiálu a vylučuje sekundárne metabolity, ktoré odrádzajú škodcov a patogény. Chitín tak v podstate vytvára autoimunitnú reakciu, ktorá pôsobí na rastliny ako vakcína. Signalizuje rastline, aby produkovala prírodné toxíny, ktoré odpudzujú jej nepriateľov, ako sú škodcovia a plesňové patogény. Americká agentúra pre ochranu životného prostredia uvádza, že chitín reguluje populáciu patogénnych hlístic tým, že stimuluje rast určitých mikroorganizmov prirodzene sa vyskytujúcich v pôde, ktorí uvoľňujú látky, ktoré ničia patogénne hlísty a ich vajíčka. Aj keď chitín nie je rozpustný vo vode, koreňové baktérie vo rhizosfére dokážu tento materiál rozkladať, čím ho umožňujú rastline absorbovať a využiť.

Využitie chitínu v hmyzom truse prináša množstvo výhod. Jeho prítomnosť stimuluje rastliny k aktívnej obrane proti hmyzu, čo zvyšuje ich odolnosť voči škodcom. Rastliny reagujú zvýšenou tvorbou štrukturálneho materiálu a významnejším vylučovaním ochranných látok. Tento mechanizmus je podobný reakcii rastlín na skutočné hmyzie napadnutia.

Chitín je tiež ekologicky priaznivou látkou, pretože sa jedná o prírodný produkt, ktorý nezaťažuje životné prostredie. Jeho použitie môže pomôcť znížiť závislosť na chemických pesticídnych látkach a prispieť k udržateľnému poľnohospodárstvu.

Vďaka výhodám, ktoré chitín poskytuje rastlinám, sa stáva neoddeliteľnou súčasťou nášho hmyzieho trusu. Skúsenosti našich spokojných zákazníkov potvrdzujú jeho účinnosť pri ochrane rastlín pred rôznymi druhmi škodcov a patogénov. Vošky, molice, drepčíci, lalokonosci, roztočce, smutnice, trásnenky, puklice, vlnatky, mravce i slimáci – všetci sú účinne odpudzovaní vďaka tomuto prírodnému obrannému mechanizmu.

Chitín v hmyzom truse – prírodný, účinný a ekologicky šetrný. Pridajte silu chitínu do svojho poľnohospodárstva a ochráňte svoje rastliny prirodzenou cestou.

Ako zosilniť účinok na škodcov a choroby rastlín

Samotný Hnojík obsahuje malý pomer svlečkov ktoré majú na svedomí repelentný účinok na škodcov a choroby rastlín. Účinok tak môžete zosilniť buď

a) Zosilníte koncentráciu výluhu na polievkovú lyžicu (15ml) Hnojíka na 1L vody.

b) Pridáte svlečky . Ideálny pomer je 2 čajové lyžičky Hnojíka a 1 čajová lyžička vyzlečiek na 1L vody.

c) Budete dlhšie lúhovať . Niekomu pomáha aj slabší výluh, ale 3 dni lúhovaný.

Ako tušíte, tak ideál je poriadne vylúhovaný variant B :).

Pri snahe vyhrať súboj so škodcom či chorobou odporúčame napadnuté rastliny
takto silnou zálievkou pohnojiť 3x v jednom týždni a to celoplošne tj. poliať celú rastlinu (postrek aj zálievka dohromady). Obliečky tiež zahrabte okolo koreňov rastlín.