pleseň uhorková

Obsah

Pleseň uhorková - pleseň na listoch uhoriek

( Pseudoperonospora cubensis )

Pleseň uhorková, známa tiež ako Pseudoperonospora cubensis , je choroba uhoriek a melónov spôsobená plesňou. Jedná sa o jedného z najvýznamnejších patogénov uhoriek a ďalších rastlín z čeľade Cucurbitaceae , ako sú tekvica, melóny a ďalšie.

Pleseň uhoriek je fytoparazitný mikroskopický organizmus , ktorý patrí medzi vodné plesne (oomycety). Infekcia sa zvyčajne prejavuje na listoch, výhonkoch a plodoch rastlín a môže spôsobiť značné poškodenie. Symptómy plesne uhorkové zahŕňajú začínajúce žltnutie a odumieranie listov, vodnaté škvrny na spodnej strane listov, biele vláknité mycélium a na rube listov sa vytvárajú tmavé sporangia (plodnice). Infikované plody môžu mať hnedé škvrny a postupne sa deformujú.

Pleseň uhorková sa šíri predovšetkým vodou a vlhkým prostredím . Optimálne podmienky na jej šírenie sú teploty okolo 20-25 °C a vlhkosť vzduchu nad 75 %. Choroba sa často vyskytuje v období dažďov a vyššej vlhkosti.

Prevencia a kontrola plesne uhorkové zahŕňa také opatrenia, ako je výber odolných odrôd, dodržiavanie správnych poľnohospodárskych postupov (napr. striedanie plodín, odstránenie infikovaných rastlín), udržiavanie dostatočného vetrania a znižovanie vlhkosti v prostredí, používanie vhodných fungicídov a kontrola šírenia choroby pomocou preventívnych postrekov.

Pleseň uhorková - Pseudoperonospora cubensis

Ako na pleseň uhorkovú

Proti plesni sa dá bojovať preventívne, a to:

  • výberom odolnejších odrôd ,
  • opatrnou zálievkou , najlepšie ku koreňom, nie na list,
  • vertikálnym vedením rastlín – vypínanie rastlín na siete alebo rôzne konštrukcie,
  • používaním organických hnojív namiesto chemických,
  • ošetrením povolenými prípravkami.

Medzi povolené prípravky patria: Bravo 500, Curzate K, Dithane M 45, Kuprikol 50 a Ridomil plus 48 WP.

Dajte pozor na to, že chemické prostriedky sú potenciálne nebezpečné pre človeka, zvieratá aj prírodu okolo . Vždy používajte ochranné rukavice, ochranné okuliare a ďalšie ochranné pomôcky. Postreky vykonávajte za bezveterného počasia. Pri aplikácii postrekov nejedzte, nepite ani nefajčite. Po aplikácii si dôkladne umyte ruky.

Ako na pleseň uhorkovú

Ako modrou skalicou odstrániť pleseň uhorkovú

Jednou z možností domáceho postreku je postrek z modrej skalice. Modrá skalica má rovnaké účinky ako Kuprikol alebo Champion. Aplikuje sa v kombinácii s jedlou sódou alebo haseným vápnom, čím sa vytvorí výťažok. Postrek je lepšie aplikovať v ranných alebo podvečerných hodinách. Za plného slnka totiž hrozí popálenie listov. Ďalej uvádzame návod , ako postrek pripraviť:

Tzv. Burgundský roztok 1%: asi 100 g modrej skalice sa rozpustí v 5 litroch vody. V druhej nádobe rozpustite 140 g kryštalickej sódy aj v 5 litroch vody. Oba roztoky sa tesne pred použitím zmiešajú tak, že sa roztok skalice prilieva do roztoku so sódou, nikdy naopak. Potom sa táto zmes ihneď aplikuje postrekom na list uhoriek, melónov alebo tekvíc napadnutých plesní.

Pleseň uhorková - choroby uhoriek - ochrana

Najlepším spôsobom, ako sa zbaviť plesní, teda aj plesne uhorkovej, je používať organické hnojivo po celú dobu vegetácie. Namiesto fungicídnych prostriedkov teda odporúčame uhorky, melóny a tekvice hnojiť Hnojíkom. Toto prírodné organické hnojivo totiž obsahuje ľahký pomer svlečkov múčnych červov . Repelentný účinok proti škodcom a chorobám má na svedomí chitín , ktorý je obsiahnutý vo vyzlekoch. Chitín je prírodný biopolymér , ktorý sa nachádza v exoskelete hmyzu, kôrovcov a ďalších bezstavovcov, ale aj v bunkových stenách niektorých húb. Je veľmi odolný a môže poskytnúť rôzne výhody rastlinám, pokiaľ sa používa ako doplnok.

Jedným z kľúčových spôsobov, ako chitín posilňuje rastliny, je podpora ich imunitného systému. Rastliny majú schopnosť rozpoznávať chitín ako signál prítomnosti škodcov alebo chorôb. To môže vyvolať obrannú reakciu, známu ako „indukovaná systémová rezistencia“ (ISR). Keď sa rastliny stretnú s chitínom, môžu aktivovať gény súvisiace s obranou a produkovať obranné chemikálie, ktoré im pomáhajú lepšie odolávať útokom škodcov a chorôb.

Ďalší spôsob, akým môže chitín posilňovať rastliny, je jeho schopnosť podporovať rast prospešných mikroorganizmov v pôde, ako sú chitinolytické baktérie. Tieto baktérie rozkladajú chitín na jednoduchšie zlúčeniny, ktoré rastliny môžu využiť ako zdroj živín. Súčasne tieto baktérie môžu konkurovať patogénnym organizmom, čo znižuje riziko chorôb rastlín.

Navyše chitín môže zlepšovať štruktúru pôdy tým, že podporuje tvorbu agregátov pôdnych častíc , čo môže zlepšiť priepustnosť pôdy pre vodu a vzduch a tiež zlepšiť schopnosť pôdy zadržiavať živiny. Hnojivo sa dá použiť ako sypké a zapraviť do pôdy, alebo ako roztok , ktorým môžete uhorky zalievať alebo v prípade potreby aj postriekať. Vždy dbajte pokynov na obale.

Hnojik

Ako sa zbaviť škodcov

Elixír na škodcov zo zvľačok

 

Ak sa potýkate s odstránením škodcov a práve ste narazili na Hnojík.sk, tento spôsob prípravy výluhu je pre vás tou najlepšou voľbou. Ide o najúčinnejšiu metódu, ktorá zafunguje na akýkoľvek problém. Výluh aplikujte trikrát týždenne na napadnuté rastliny tak, že ich celé pokropíte. Okrem toho zahrabte trochu zvľačok okolo koreňov rastlín, a zbavíte sa tak aj tých najodolnejších škodcov bez použitia chémie.

Ako používať Hnojík na všetky ostatné rastliny

dávkování Hnojiku

Ako používať Hnojík

Ako používať Hnojík posypom, zálievkou či postrekom. Spôsoby zosilnenia účinku na škodcov a choroby rastlín.

ovoce a zelenina

Pestovanie rastlín podľa kategórií

Zoznámenie sa s rastlinami, ich pestovaním a hnojením prehľadne podľa druhov rastlín.

Nákup na eshope

Ďalšie zaujímavé články

Zdroje: