Škodcovia rastlín

Škodcovia rastlín, stromov a kríkov dokážu nejednému pestovateľovi znepríjemniť pestovanie aj pripraviť o vytúženú úrodu či potešenie. Častokrát, hoci možno neradi, keď si už nevieme rady, siahame po chemických prípravkoch , aj keď si uvedomujeme ich dopad na prírodu , rastliny, ktoré pestujeme aj naše zdravie . Domáce či prírodné prostriedky na boj proti škodcom niekedy zafungujú, inokedy nie . A u každého škodcu je potrebné použiť iný prípravok . Keď sú roky, v ktorých sú premnožené veľké skupiny škodcov, je to až k plaču. Niektorí pestovatelia, tento boj dokonca vzdajú.

HNOJÍK a ZVLEČKY prinášajú pre pestovateľov vo veľkom aj v malom novú nádej . Prírodné , organické a prírode aj nám prospešné riešenie . Spojenie vyváženej výživy rastlín , ich posilnenie voči chorobám a zároveň ochranou pred škodcami .