strapka hrachová

Obsah

Strapka hrachová - postrach pre hrach a bobovité rastliny

( Kakothrips robustus )

Strapka hrachová ( Kakothrips robustus ) je drobný hmyz patriaci do rádu Thysanoptera) . Tento druh škodcu napadá nielen hrach, fazule, bôb, ale aj ďalšie okrasné a záhradné rastliny ako sú chryzantémy, ruže a ďalšie . Hmyz dôsledkom svojej činnosti poškodzuje rastliny na niekoľkých úrovniach. Samice hryzú otvory na povrchu a kladú do nich vajíčka, z ktorých sa po určitej dobe vyliahnu larvy. Tie následne vnikajú do vnútorných častí rastliny, kde narúšajú vývoj rastliny a spôsobujú deformácie nových púčikov, rastových vrcholov a poškodenia kvetov.

Hmyz má tiež schopnosť prenášať vírusy a patogény, čo môže viesť k ďalším chorobám rastlín, ktoré sú pre nich veľmi nebezpečné. Dôsledkom infekcie prenesenej strapkou hrachovou môže byť zníženie produkcie a zhoršenie kvality výslednej úrody. K ochrane pred týmto škodcom sa možno uchýliť k chemickej ochrane , ale aj tu platí, rovnako ako u iných škodcov, že je vhodné uplatniť aj biologickú kontrolu, ktorá zahŕňa použitie dravých chrobákov a roztočov, ktorí sú prirodzenými predátormi strapcov.

Strapka hrachová - Kakothrips robustus

Ako spoznať strapku hrachovú

Dospelci sú čierni, asi 1-1,5 mm dlhí. Larvy sú potom žlté až svetlo oranžové a približne rovnako dlhé. Larvy prezimujú v pôde pod živnou rastlinou, preto je tak dôležité rastliny striedať. Na jar sa larvy kuklia. Od apríla potom vylietajú dospelí jedinci, samičky kladú vajíčka na vrchol rastlín – do kvetov i mladých strukov. Jedinou výhodou škodcu je, že v jednom roku je iba jedna generácia.

Strapka hrachová postrek

Povolenými insekticídmi môžete strapku hrachovú postrekovať pred kvetom rastlín. Patria sem:

  • Actellic 50 EC – 0,15%,
  • Actellic SGL – 5 ks/400 m3
  • Dicarzol 200 SP – 0,25%,
  • Sumitión 50 EC – 0,2%.
Použitie chemických postrekov môže byť pre človeka a životné prostredie nebezpečné. Preto je dôležité dodržiavať bezpečnostné postupy a nosiť správne ochranné pomôcky pri aplikácii chemických postrekov.
Medzi ochranné pomôcky, ktoré by mali byť používané pri aplikácii chemických postrekov, patria:
1. Respirátor – slúži na ochranu dýchacích ciest pred inhaláciou nebezpečných chemikálií.
2. Okuliare alebo ochranný štít – chránia oči pred striekajúcimi kvapkami postreku.
3. Rukavice – chráni kožu na rukách a pažiach pred priamym stykom s chemikáliami.
4. Ochranný oblek – kryje telo a chráni pokožku pred priamym stykom s chemikáliami.
5. Kryt na topánky – chráni nohy a obuv pred chemickými postrekmi a znečistením.
Je dôležité nosiť ochranné pomôcky celú dobu aplikácie chemických postrekov a prípadne ich meniť či vymieňať, aby zostala účinná ochrana. Pri manipulácii s chemikáliami je tiež nutné dbať na správne skladovanie, nakladanie s obalmi a likvidáciu zvyškov.

Ďalej je dôležité si uvedomiť, že chemické prostriedky sú škodlivé pre človeka, zvieratá aj vodné organizmy.

Chemické postreky môžu byť toxické pre vodné živočíchy predovšetkým kvôli niekoľkým faktorom:
1. Nízka biologická odbúrateľnosť: Niektoré chemické látky používané v postrekoch sú veľmi stabilné a môžu prežívať v životnom prostredí po dlhú dobu. To spôsobuje, že aj v malých koncentráciách môžu byť toxické pre vodné organizmy.
2. Vlastnosti prípravku: Niektoré postreky sú zámerne navrhnuté tak, aby boli toxické pre škodcov, avšak tieto vlastnosti môžu byť škodlivé aj pre iné organizmy.
3. Náchylnosť vodných organizmov k otravám: Vodné organizmy, ako sú ryby, kôrovce a iní bezstavovce, sú obzvlášť citlivé na toxické látky vo vode kvôli ich metabolizmu a citlivosti na zmeny životného prostredia.
4. Označenie toxínu na obale : Niektoré postreky nie sú označené tak, aby upozorňovali na ich toxicitu pre vodné organizmy. To môže viesť k škodlivým vplyvom na vodné prostredie a jeho obyvateľov.
Na ochranu vodných organizmov a ekosystémov je dôležité dodržiavať predpísané množstvo použitej látky a používať postreky označené ako šetrné k životnému prostrediu. Je tiež potrebné starostlivo voliť miesto a čas aplikácie chemických postrekov tak, aby minimalizovali vplyv na vodné ekosystémy a organizmy.

Najdôležitejšou ochranou pred strapkou je však prevencia , tj.

  • nakupovať zdravú sadbu,
  • vykonávať včasný výsev,
  • pestovať skoré odrody,
  • používať kvalitné a hlavne organické hnojivá, ktoré dodajú rastlinám schopnosť brániť sa proti škodcom.

Strapka hrachová ochrana

Ako ideálnu alternatívu najmä k chemickým postrekom odporúčame vyskúšať prírodné organické hnojivo Hnojík . Hnojík obsahuje ľahký pomer svlečkov múčnych červov . Ak použijete Hnojík od začiatku sezóny, tj. doby, kedy sa strapky začínajú množiť, pravidelne, potom sa najskôr vyhnete všetkým problémom, ktoré na vašich bobovitých rastlinách spôsobujú títo odolní škodcovia.

Repelentný účinok proti škodcom má na svedomí chitín , ktorý je obsiahnutý vo vyzlekoch. Chitín je prírodný biopolymér , ktorý sa nachádza v exoskelete hmyzu, kôrovcov a ďalších bezstavovcov, ale aj v bunkových stenách niektorých húb. Je veľmi odolný a môže poskytnúť rôzne výhody rastlinám, pokiaľ sa používa ako doplnok.

Jedným z kľúčových spôsobov, ako chitín posilňuje rastliny, je podpora ich imunitného systému. Rastliny majú schopnosť rozpoznávať chitín ako signál prítomnosti škodcov alebo chorôb. To môže vyvolať obrannú reakciu, známu ako „indukovaná systémová rezistencia“ (ISR). Keď sa rastliny stretnú s chitínom, môžu aktivovať gény súvisiace s obranou a produkovať obranné chemikálie, ktoré im pomáhajú lepšie odolávať útokom škodcov a chorôb.

Ďalší spôsob, akým môže chitín posilňovať rastliny, je jeho schopnosť podporovať rast prospešných mikroorganizmov v pôde, ako sú chitinolytické baktérie. Tieto baktérie rozkladajú chitín na jednoduchšie zlúčeniny, ktoré rastliny môžu využiť ako zdroj živín. Súčasne tieto baktérie môžu konkurovať patogénnym organizmom, čo znižuje riziko chorôb rastlín. Navyše chitín môže zlepšovať štruktúru pôdy tým, že podporuje tvorbu agregátov pôdnych častíc , čo môže zlepšiť priepustnosť pôdy pre vodu a vzduch a tiež zlepšiť schopnosť pôdy zadržiavať živiny.

Pokiaľ sa strapky už premnožili, musíte dostať chitín čo najrýchlejšie do rastlín. Preto H nojík so svlečkami lúhujte vo vode , aby sa účinné látky rozpustili, a týmto výluhom potom rastliny zalejte alebo postriekajte. Najlepšie je, keď sa látky cez listy aj korene dostanú čo najrýchlejšie do tela rastliny. Pri strapcoch postačia obvykle tri takéto zálievky počas týždňa, aby sa dostavil požadovaný efekt.

Hnojík

Ako sa zbaviť škodcov

Elixír na škodcov zo zvľačok

 

Ak sa potýkate s odstránením škodcov a práve ste narazili na Hnojík.sk, tento spôsob prípravy výluhu je pre vás tou najlepšou voľbou. Ide o najúčinnejšiu metódu, ktorá zafunguje na akýkoľvek problém. Výluh aplikujte trikrát týždenne na napadnuté rastliny tak, že ich celé pokropíte. Okrem toho zahrabte trochu zvľačok okolo koreňov rastlín, a zbavíte sa tak aj tých najodolnejších škodcov bez použitia chémie.

Ako používať Hnojík na všetky ostatné rastliny

dávkování Hnojiku

Ako používať Hnojík

Ako používať Hnojík posypom, zálievkou či postrekom. Spôsoby zosilnenia účinku na škodcov a choroby rastlín.

ovoce a zelenina

Pestovanie rastlín podľa kategórií

Zoznámenie sa s rastlinami, ich pestovaním a hnojením prehľadne podľa druhov rastlín.

Nákup na eshope

Ďalšie zaujímavé články

Zdroje: